ลักษณะการทำงานของระบบ เป็นระบบที่ผู้ว่าจ้างสามารถใช้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รปภ.ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในแต่ละจุดผ่านมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ และสามารถตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ รูปภาพ ตลอดจนข้อมูลการติดต่อของพนักงาน รปภ.ของบริษัท ซึ่่่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

การเข้าใช้งานระบบ แบ่งการเข้าใช้งานออกเป็น 3 ส่วน
1. การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อตรวจสอบติดตามกำกับดูแลพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2. การใช้งานของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รปภ.
3. การใช้งานของพนักงาน รปภ. เพื่อรายงานการตรวจตามช่วงเวลา และจุดเสี่ยงที่กำหนดในการรักษาความปลอดภัย

ภาพตัวอย่างการใช้งานของลูกค้าที่ใช้บริการ