เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๔ ประธานบริหาร บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี ๒๕๖๔
ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๒/๓๙-๔๐ ซอยทวีวัฒนา ๕๓ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัย