ทำการฝึกทบทวนการต่อสู้และการจับกุมด้วยอาวุธประจำกาย โดยทีมครูฝึกผู้ชำนาญงานซึ่งเป็นการฝึกทบทวนประจำเดือน
ให้กับหน่วยงานในการให้บริการของบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด

เป็นการทบทวนเพื่อให้เกิดทักษะการต่อสู้การป้องกันตัวรวมทั้งเรียนรู้เทคนิคในการจับกุมเพื่อความมั่นใจเมื่อเกิดเหตุการณ์
คับขันและเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและพนักงาน