จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

 

พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานหมั่นทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามจุดต่างๆเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และผู้มารับบริการ