บริการรักษาความปลอดภัยชั้นนำของประเทศ

หน่วยงานคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมแถวตรวจสอบกำลังพล ตรวจสอบการแต่งกายและเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ 

การตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อบุคคลเดินเท้าอย่างเข้มงวด การให้ความสำคัญกับการสวมแมสและถุงมือทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่และล้างมือด้วยเจลทุกครั้ง
อุปกรณ์ส่วนกลางต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา